Articles tagged with: Sociale media

Sociale Media – ondernemersdiscussie februari 2015

Recentelijk was er een avondbijeenkomst voor ondernemers waar diverse thema’s werden behandeld. In kleine groepen werden 14 thema’s besproken. Je kon aanschuiven bij een thema naar keuze. Het was de bedoeling om op basis van een ingebrachte case, samen met andere ondernemers, te discussiëren over het betreffende onderwerp.

Ik was uitgenodigd om als tafelvoorzitter het gesprek te begeleiden. Niet geheel vreemd was het thema bij ons “Sociale Media”.

De stelling was: “we doen te weinig om ons bedrijf en ons product of dienst te promoten. Maak werk van Sociale Media en andere vormen van PR.”

Het was de bedoeling om over een praktijk case te praten. De case-inbrenger gaf aan twijfels te hebben over de werking/kracht van Sociale Media. Ze waren er al tijden mee bezig maar de reden van twijfel was als volgt:

Vechten, vluchten of vriezen

Social media: Vechten of vluchtenDe wereld verandert snel en we zijn de afgelopen jaren op een punt gekomen waar de technologische veranderingen sneller gaan dan de meeste mensen kunnen bijbenen. Ons traditionele leven staat op de kop, ons virtuele leven ontwaakt bij een in rap tempo groeiend aantal mensen. We delen online en in real life hebben we elkaar weinig meer te vertellen, alles is al bekend door onze cyber leventjes. Ik herken dit wel een beetje. Hoewel velen online hun innigste geheimen delen zijn er ook velen die online nog wat introvert zijn en huiverig zijn om te delen, het wantrouwen tegen de “gevaren” online kunnen ze maar moeilijk van zich afschudden. Dan zijn er natuurlijk ook nog die mensen die nog steeds beweren dat online sociaal doen een ‘hype’ is en zullen de hakken demonstratief in het zand parkeren. Hoe zou dit toch komen?

LinkedIn is in beweging

LinkedIn is in beweging. Bij LinkedIn willen ze dat alle gebruikers op een zo makkelijk en efficiënt mogelijke manier het platform kunnen gebruiken. Zo af en toe evalueren ze de toepassingen om te te bekijken hoe deze worden gebruikt en ervaren door gebruikers. Een onderdeel van dit proces is dat soms de beslissing genomen moet worden om een toepassing te elimineren. Op deze manier kunnen ze beter hun tijd en energie gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en bestaande te verbeteren.