Recentelijk was er een avondbijeenkomst voor ondernemers waar diverse thema’s werden behandeld. In kleine groepen werden 14 thema’s besproken. Je kon aanschuiven bij een thema naar keuze. Het was de bedoeling om op basis van een ingebrachte case, samen met andere ondernemers, te discussiëren over het betreffende onderwerp.

Ik was uitgenodigd om als tafelvoorzitter het gesprek te begeleiden. Niet geheel vreemd was het thema bij ons “Sociale Media”.

De stelling was: “we doen te weinig om ons bedrijf en ons product of dienst te promoten. Maak werk van Sociale Media en andere vormen van PR.”

Het was de bedoeling om over een praktijk case te praten. De case-inbrenger gaf aan twijfels te hebben over de werking/kracht van Sociale Media. Ze waren er al tijden mee bezig maar de reden van twijfel was als volgt:

sociale media tumbs up cloudDe case

Een bedrijf was genomineerd voor een prijs en moest hiervoor stemmen, in de vorm van (gratis) sms’jes, binnen zien te halen. Ze hadden een enorm netwerk van klanten, volgers op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Alles werd uit de kast gehaald; 7000 e-mail berichten naar relaties, website uitingen, banner onder de uitgaande mail tot sociale media uitingen. Resultaat was: een Facebook bereik van 935 views en 15 likes, 6969 views, 39 klikken en 18 interacties op LinkedIn en 17 retweets op 3 verschillende twitter accounts. Uiteindelijk makkelijk een bereik van 20.000+. Resultaat: 86 sms’jes….hmm..

Het bedrijf heeft zelf 250 medewerkers, dus zelfs door de eigen medewerkers werd niet gestemd.

Reden voor het bedrijf om te twijfelen aan de kracht van Sociale Media en e-mail nieuwsbrieven. Werkt het niet? Of doen ze het op een verkeerde manier?

Hoe sociaal zijn de sociale media was de vraag die volgde

Het leuke van een tafelgesprek is dat je verschillende inzichten krijgt.

De één is duidelijk “zieltjes winnen doe ik niet aan mee. Als ik iets leuk vind, dan laat ik dat zelf wel weten. Als je het gaat vragen krijg je van mij geen stem.” Een beetje in de zin van; kinderen die vragen, worden overgeslagen.

Een jonge heer maakte een opmerking; “wie wordt er nu eigenlijk beter van een stem.” Het levert publiciteit op voor een bedrijf, maar de medewerkers merken daar toch niks van? En de relaties?

Een ander heeft wel een succesvolle ervaring met een vergelijkbare case, maar dit was vanuit een eenmanszaak. De persoon in kwestie had een eigen netwerk en had zelf direct persoonlijk winst bij het krijgen van stemmen. In deze case lopen bedrijfsmatige en persoonlijke winst dus hand in hand.

Iemand anders geeft aan eigenlijk geen bedrijven te volgen, maar enkel interesse te hebben in personen. Personen maken het bedrijf toch? Als je een connectie hebt op persoonlijk vlak gaat de gun-factor werken. Je kan een bedrijf, een stenen gebouw met machines en opslag, toch niks gunnen?

Ligt hier wellicht de kern van de problematiek? Het bedrijf hanteert een zakelijke insteek op sociale media. Was/is deze insteek op de sociale media niet sociaal genoeg? Was het gebrek aan persoonlijkheid op de sociale media wellicht de reden dat een stem hen niet ‘gegund’ werd?

Mijn visie op deze case

Verwacht ten eerste geen wonderen van sociale media. Je moet veel geven voordat je kunt oogsten. Het belangrijk om sociale media ook daadwerkelijk sociaal te gebruiken. Het bedrijf in deze case hanteert wat mij betreft een té zakelijke insteek. Én ze gebruiken de sociale media, zoals velen, vooral als media. Als methode om te zenden dus. (zie mijn eerdere blog: sociale media ontleedt)

De directeur twittert alleen zakelijk, retweet 80% van alle tweets en plaatst zelf nauwelijks persoonlijke inhoud. Als je zakelijk sociale media wilt gebruiken, probeer dan te reageren op berichten van anderen. Schrijf blogs en beantwoord (hypothetische) vragen. Help mensen door kennis te delen. Dan wordt zenden sociaal. Ik denk dat de betrokkenheid met het bedrijf hierdoor zeker zal vergroten.

Ik denk ook dat het bedrijf zijn doelgroep eens goed onder de loep moet nemen. Facebook is voor personeel, maar hoe groot is de interactie. 15 likes is wat mij betreft te weinig met meer dan 200 medewerkers. Twitter is vluchtiger en onduidelijk is of de doelgroep werkelijk wordt bereikt. LinkedIn is het kennisplatform waar mensen zakelijk vooral gebruik van maken. De hoeveelheid interacties en klikken bewijzen dit denk ik wel. De vraag is eigenlijk; wat was de boodschap en werd de doelgroep wel echt bereikt? Ik heb verder geen inzicht in hoe e-mail marketing is/wordt ingezet. En of de interactie op de website is gemeten? Elk kanaal levert verkeer op naar de website, dat geeft een mooie indicatie van bereik en betrokkenheid. Feit is dat de betrokkenheid laag was met een resultaat van slechts 86 sms’jes.

Dan heeft het bedrijf zelf meer dan 200 medewerkers. Dus zelfs door de eigen medewerkers werd niet gestemd. Dat geeft te denken toch? Was de vraag dan wel duidelijk gesteld en was duidelijk waar het om ging? je kan je ook de vraag stellen of de betrokkenheid van de medewerkers wel zo groot is als ze denken? Een recent medewerkerstevredenheid onderzoek gaf een buitengewoon hoge score. Maar dat iemand tevreden is op zijn werk, betekent dat dan ook dat iemand sociaal betrokken is bij het bedrijf? De medewerker krijgt immers salaris voor zijn geleverde arbeid. Wat levert in dit geval een sms hem op?

Als laatste heb ik de opmerking “Voor niks gaat de zon op.” Wil je wat van mensen, geef er dan wat voor terug. Een taartje, een t-shirt, een strandbal, korting of wat dan ook. Mensen zijn eerder geneigd om je te helpen als er wat tegenover staat. Tevens wordt de vraag om een sms’je dan in eens een volwaardige naamsbekendheid campagne, die PR technisch ook zijn vruchten kan afwerpen.

Heeft het voor b2b bedrijven wel zin om Sociale media in te zetten?

Tijdens zo’n tafel gesprek kom je snel op de vraag of sociale media überhaupt wel zin hebben in een b2b omgeving. Ik kan niet anders zeggen dan dat het zeker zin heeft, mits je een goede strategie hebt natuurlijk en je doelgroep in kaart hebt. Aller belangrijkste is:

  • kies het platform waar je doelgroep zich bevindt
  • zorg dat je aanwezig bent
  • en dat je relevante content plaatst
  • ga dan de interactie aan
  • en laat zien dat je autoriteit bent op je vakgebied

Ik adviseer zeker om LinkedIn te gebruiken als het b2b platform, om contacten te leggen en kennis te delen.

Aan de gang met Sociale Media?

Wil je meer weten of heb je behoefte aan begeleiding op het gebied van sociale media? Ik geef masterclasses LinkedIn en begeleid sociale media integratie trajecten. Verder nemen wij bedrijven content & social media marketing uit handen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Gerelateerde blogs: