Het businessmodel canvas

Een van de methodes die wij gebruiken om helderheid, inzicht en focus te creëren, is het Businessmodel canvas. Het onderstaande filmpje illustreert hoe dit werkt.

Businessmodel canvas strategiesessie

Businessmodel canvas Nederlands

Middels een businessmodel canvas strategie-sessie krijgt u een heldere strategie op één A3-tje (een canvas).

Alle belangrijke onderdelen van uw waarde-propositie komen aan bod. U krijgt inzicht in uw doelgroep en klant-segmenten, uw waardepropositie, kernactiviteiten, klant-relaties, verkoopkanalen etc. Na deze canvas-sessie bent u in staat om weer scherpe en realistische doelen te stellen.

Businessmodel canvas-ist en canvas-soll

We onderscheiden een tweetal verschillende sessies. Een Canvas-ist (hoe het is) en een Canvas-soll (hoe het wordt).

De Canvas-ist schept inzicht die nodig is om aanpassingen te kunnen maken om ‘het nu’ beter te maken. Deze canvas legt de basis voor het verstevigen van de fundering die er al ligt en is specifiek gericht om korte termijn doelen en bedrijfsverbeteringen te realiseren.

Een Canvas-soll is bij uitstek geschikt om ‘hoe het moet worden’ duidelijk te krijgen, markten en doelgroepen te segmenteren, marketing aanpak te definiëren, nieuwe business modellen te ontwikkelen en lange termijn strategieën te ontwikkelen. Op basis hiervan kunnen gefaseerd trajecten ingezet worden om de lange termijn doelen te bereiken.

Een gebleken effectieve sessie is een combinatie van beide. U krijgt de ‘hoe het is’ situatie in beeld waarna de gewenste situatie overzichtelijk gemaakt wordt. U weet aan het einde van de dag op welke plekken binnen uw bedrijfsvoering bijsturing nodig is om de gewenste situatie te bereiken.

De canvas sessies vormen een uitstekende basis om bedrijfsprocessen te verbeteren, nieuwe producten te introduceren of nieuwe markten aan te boren, maar ook bijvoorbeeld als basis om een nieuwe website te realiseren.

Wilt u ook een heldere strategie op één A3-tje?

Vul dan hieronder uw naam en telefoonnummer of e-mailadres in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.