Articles tagged with: social

Sociale Media – ondernemersdiscussie februari 2015

Recentelijk was er een avondbijeenkomst voor ondernemers waar diverse thema’s werden behandeld. In kleine groepen werden 14 thema’s besproken. Je kon aanschuiven bij een thema naar keuze. Het was de bedoeling om op basis van een ingebrachte case, samen met andere ondernemers, te discussiëren over het betreffende onderwerp.

Ik was uitgenodigd om als tafelvoorzitter het gesprek te begeleiden. Niet geheel vreemd was het thema bij ons “Sociale Media”.

De stelling was: “we doen te weinig om ons bedrijf en ons product of dienst te promoten. Maak werk van Sociale Media en andere vormen van PR.”

Het was de bedoeling om over een praktijk case te praten. De case-inbrenger gaf aan twijfels te hebben over de werking/kracht van Sociale Media. Ze waren er al tijden mee bezig maar de reden van twijfel was als volgt:

Social Media ontleed …

Social-Media-ontleed-11965637_s_thumb.jpgOm tot de kern te komen en echt te begrijpen wat ‘sociale media’ is, leek het me leuk om deze twee woorden eens te ontleden. Te beginnen bij de laatste.

Media

Wie zoekt naar de betekenis van het woord ‘Media’ vindt dat Media het meervoud is van medium. Een medium is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om met grote delen van de bevolking in contact te treden. Ze worden ook wel massamedia genoemd. Radio, TV, dag- en weekbladen vallen er onder. Media, als het als enkelvoud wordt bedoeld, is ook Pers.