Articles tagged with: 4 C’s

De 4 C’s van de Marketing

Soms moet je niet zelf iets willen schrijven maar gebruik je wat er al is om je punt te maken. Onderstaande stuk over de 4 C’s in de marketing is afkomstig van John Koster, Professor in de marketing aan Nyenrode Business University. Dit stuk sluit naadloos aan bij mijn denkwijze over marketing en de dienstverlening van WM2O. Vandaar dat ik dit hier publiceer. (Uiteraard in overleg met Dhr. Koster)

De marketingmix is ontwikkeld vanuit het perspectief van de marketeer zelf, en niet vanuit de klant. Dit is opmerkelijk, omdat het denken vanuit de klant nu juist het meest centrale thema is in de marketing van nu. In de basis vormen de 4 P’s een voorbeeld van het product denken. Lauterborn (1990) laat zien hoe marketinginstrumenten vanuit het gezichtspunt van de klant benoemd zouden moeten worden.

 Van 4 P’s naar 4 C’s

Product
Price
Place
Promotion
→        Customer’s needs
→        Costs
→        Convenience
→        Communication