“Marketisatie is het verweven van marketingactiviteiten en doelstellingen met de interne organisatie, met als doel wat beloofd wordt waar te maken.”

Het komt er op neer dat marketing en interne organisatie hand in hand zouden moeten gaan. In de praktijk blijkt echter dat marketing veelal bezig is met de verpakking van een product en de boodschap en niet met de uitvoering. De verpakking in welke hoedanigheid dan ook creëert een verwachting bij een (potentiele) afnemer. Als vervolgens deze verwachting niet waar gemaakt kan worden door onvoldoende interne aansluiting, leidt dit tot een conflict. De verwachting, inmiddels bij de klant een belofte geworden, kan niet waar gemaakt worden.

Door op alle afdelingen van logistiek tot balie consequent bezig te zijn met het uitdragen van een en dezelfde marketinggedachte wordt op alle fronten voldaan aan de de verwachting van de klant. Niemand is perfect dus mocht het ergens fout gaan, dan is het bedrijf nog altijd in staat om op professionele wijze de klacht naar tevredenheid afhandelen.