Marketingplanning en marketing strategieEen marketingplan bepaalt de koers van de onderneming in de komende jaren. Succesvolle bedrijven zijn continue bezig met marketingplanning.

Het schrijven van een marketingplan is echter niet eenvoudig. Het is een intensief en zeer tijdrovend proces waarvoor veel informatie, analytisch vermogen en actiebereidheid nodig is. De omgeving waarin de meeste organisaties – zowel profit als not for profit – opereren, wordt steeds complexer. Meer concurrenten, grilliger en mondiger consumentengedrag, nieuwe (sociale) media enzovoort. Het volgen van de markt en het adequaat reageren op ontwikkelingen is belangrijker dan ooit.

Hoe staat het met uw producten en diensten? Richt u zich nog op de juiste doelgroepen? En hoe zien uw doelgroepen er precies uit? Marketingplanning stelt uw organisatie in staat beter te kunnen inspelen op allerlei veranderingen. Zo kunt u  beter gefundeerde beslissingen nemen op basis van informatie en analyses.

Door de kredietcrisis (en de kleinere crisis in 2002) is de macht in bedrijven meer bij de financiële mensen komen te liggen, bij de accountants, de boekhouders en de economen. Vanuit hun vak zijn ze gericht op beheersing, vooral van de kosten. Marketeers zijn in hun ogen de mensen die weten hoe je klanten aantrekt met folders, websites en campagnes. Marketing is daarmee een kostenpost waarop ten onrechte maar al te vaak wordt bespaard. Om dit voorkomen wordt er steeds meer gesproken van commercie planning in plaats van marketing planning. Daarmee wordt meteen duidelijk dat er geld verdient gaat worden en dat de afdeling marketing of de marketingmanager dit niet alleen gaat doen.

Bedrijven besteden veel tijd en geld aan het schrijven van een marketingplan (of commercieel plan). De effectiviteit van het marketingplan is jammer genoeg in veel situaties veel te laag. De marketing blijft te ver weg van praktische stappen om verkoop en klantenwerving aan te jagen. De klant is te weinig in beeld. Marketeers moeten de rol opeisen van ‘voice of the customer’ en uitdragen wat de klant wil, wenst en verwacht. Taak van de marketeer is projecten opzetten en aansturen die leiden tot betere producten en diensten voor de klant. Vanuit de regisseursfunctie moet hij samenwerken met andere afdelingen en samen zorgen voor goede klantprestaties als geheel: duidelijke facturen, kortere levertijden, klantgerichte innovatie, etc. De marketeer is daarbij de projectmanager die plant, coördineert en motiveert.”