Ik? Ik geef de crisis de schuld!

financiële crisisWaar ondernemers vroeger elkaar naar de troon staken en vooral nooit lieten blijken dat ze klanten verloren, te maken hadden met omzetverlies of reorganisaties, lijkt het erop dat de hedendaagse ondernemer sympathisanten en gelijkgestemden zoekt die het verhaal van omzetverlies en algehele malaise herkennen. Het is nog wat onwennig maar als één schaap over de dam is volgen de crisis verhalen zich in rap tempo op. Het lijkt wel of het zwaard van Damocles over heel ondernemersland hangt. Praten we onszelf de crisis niet een beetje aan? Ik denk deels van wel.

Het belang van marketingplanning

Marketingplanning en marketing strategieEen marketingplan bepaalt de koers van de onderneming in de komende jaren. Succesvolle bedrijven zijn continue bezig met marketingplanning.

Het schrijven van een marketingplan is echter niet eenvoudig. Het is een intensief en zeer tijdrovend proces waarvoor veel informatie, analytisch vermogen en actiebereidheid nodig is. De omgeving waarin de meeste organisaties – zowel profit als not for profit – opereren, wordt steeds complexer. Meer concurrenten, grilliger en mondiger consumentengedrag, nieuwe (sociale) media enzovoort. Het volgen van de markt en het adequaat reageren op ontwikkelingen is belangrijker dan ooit.

Bonus gedreven bedrijven laten nu kansen liggen!

financial-crisisAl jaren wordt er bij veel bedrijven met bonussen gewerkt. Het doel is helder: vertegenwoordigers of accountmanagers motiveren om zoveel mogelijk te verkopen. Logisch zou je zeggen want als de vertegenwoordiger goed verdient, doet het bedrijf dat ook. Velen zijn er van deze manier van belonen niet armer geworden. Echter de goede tijden verbloemden het onderliggend probleem dat er nu, in tijden van crisis, keihard uitkomt. Als voorbeeld zou ik een groothandel willen nemen.

Van 4 P’s naar 4 C’s

Verandering in MarketinglandAls je de marketing boeken erbij pakt kom je verbazingwekkend genoeg nog steeds de 4 p’s van de marketing tegen. Deze P’s; Product, Prijs, Promotie en Plaats zijn de basis voor een productgerichte aanpak en zijn al meer dan 50 jaar oud. Ze kunnen inmiddels met een beetje creativiteit wel worden uitgebreid naar 10 P’s en 4 C’s. We spreken tegenwoordig dan ook van marketing 2.0 of zelfs 3.0. Het is niet meer het product wat leading is of zou moeten zijn maar het is de klant en zijn vraag. Vroeger werd er een aanbod gecreëerd dat men kon kopen of niet. Op basis van het aanbod ontstond de vraag. Deze vraag heeft zich tot op de dag van vandaag zo ver door ontwikkelt dat bedrijven deze vraag om moeten zetten naar een passend aanbod.

De 4 C’s van de Marketing

Soms moet je niet zelf iets willen schrijven maar gebruik je wat er al is om je punt te maken. Onderstaande stuk over de 4 C’s in de marketing is afkomstig van John Koster, Professor in de marketing aan Nyenrode Business University. Dit stuk sluit naadloos aan bij mijn denkwijze over marketing en de dienstverlening van WM2O. Vandaar dat ik dit hier publiceer. (Uiteraard in overleg met Dhr. Koster)

De marketingmix is ontwikkeld vanuit het perspectief van de marketeer zelf, en niet vanuit de klant. Dit is opmerkelijk, omdat het denken vanuit de klant nu juist het meest centrale thema is in de marketing van nu. In de basis vormen de 4 P’s een voorbeeld van het product denken. Lauterborn (1990) laat zien hoe marketinginstrumenten vanuit het gezichtspunt van de klant benoemd zouden moeten worden.

 Van 4 P’s naar 4 C’s

Product
Price
Place
Promotion
→        Customer’s needs
→        Costs
→        Convenience
→        Communication

Wanneer werken marketingplannen niet?

Vijf succesfactoren voor een goed marketingplan

‘Wij zouden meer aan marketing moeten doen! Ik weet dat zeker dat er meer uit te halen is. We hebben een degelijk product en een trouwe groep klanten. Maar we zouden zoveel meer kunnen bereiken op de markt. Om een of andere reden komt marketing bij ons niet echt van de grond. We maken wel ieder jaar een marketingplan, maar daar komt maar weinig van terecht. We blijven steeds steken in goede voornemens, terwijl we creatieve ideeën hebben. Hoe kunnen we deze situatie doorbreken?’

Een veelgehoorde verzuchting in directiekamers. Hoe kan het dat in veel bedrijven marketing zo moeizaam van de grond komt en wat is er aan te doen?

Marketisatie voor het waarmaken van beloftes

“Marketisatie is het verweven van marketingactiviteiten en doelstellingen met de interne organisatie, met als doel wat beloofd wordt waar te maken.”

Het komt er op neer dat marketing en interne organisatie hand in hand zouden moeten gaan. In de praktijk blijkt echter dat marketing veelal bezig is met de verpakking van een product en de boodschap en niet met de uitvoering. De verpakking in welke hoedanigheid dan ook creëert een verwachting bij een (potentiele) afnemer. Als vervolgens deze verwachting niet waar gemaakt kan worden door onvoldoende interne aansluiting, leidt dit tot een conflict. De verwachting, inmiddels bij de klant een belofte geworden, kan niet waar gemaakt worden.

Door op alle afdelingen van logistiek tot balie consequent bezig te zijn met het uitdragen van een en dezelfde marketinggedachte wordt op alle fronten voldaan aan de de verwachting van de klant. Niemand is perfect dus mocht het ergens fout gaan, dan is het bedrijf nog altijd in staat om op professionele wijze de klacht naar tevredenheid afhandelen.